Pozitivne inicijative mladih

Vrsta: 
1
Ovlaštena osoba: 
Zlatan Bajić, predsjednik Skupštine Udruženja
Adresa: 
Soukbunar 151
Telefon: 
+387(61)320-301
E-mail: