Svjetski dan borbe protiv boli

Pažnju ovom problemu međunarodna zajednica organizovano posvećuje od 2000. godine kada je Svjetska zdravstvena organizacija donijela Deklaraciju o borbi protiv boli, a u kojoj se do 2010. godine, u skladu sa projekcijom, priželjkuje Svijet bez boli.

17.10.2014