Svjetski dan zdrave hrane

Svjetski dan hrane obilježava se 16. oktobra, a glavni je cilj upozoriti svijet na glad koja danas pogađa više od 850 miliona ljudi, te uspostaviti svjetski interkulturalni dijalog kako bi se do 2015. broj gladnih prepolovio.

16.10.2014