Svjetski dan borbe protiv nasilja nad ženama

17. decembra 1999., Generalna skupština Ujedinjenih nacija je proglasila 25. novembar za Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, Rezolucijom 54/134. Ovim putem zemlje članice Ujedinjenih nacija, nadovezujući se na Konvenciju o suzbijanju nasilja nad ženama iz 1993. godine, podsjećaju da je nasilje nad ženama jedan od primarnih razloga nejednakosti žena i muškaraca, čemu je uzrok istorijski dizbalansirana raspodjela moći i pristupa resursima, a direktna posljedica prepreka razvoju i miru. UN naglašava da dok god žene budu bile izložene različitim oblicima nasilja u sferi privatnog i javnog, a države ne budu preduzimale ozbiljne mjere zaštite žena od nasilja, neće biti moguće govoriti o uživanju ljudskih prava i fundamentalnih sloboda svih, onako kako je zagarantovano Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima.
U svijetu, ovaj dan se obilježava kao Dan borbe protiv nasilja nad ženama još od 1981. godine, kao podsjećanje na tri sestre Mirabal („Leptirice“) iz Dominikanske Republike, koje su na ovaj dan 1960. godine brutalno ubijene od strane režima Rafaela Trujilla (1930-1961) zbog svog političkog i oštrog opozicionog aktivizma.
 

25.11.2014