Svjetski dan očuvanja ozonskog omotača

Polazeći od značaja očuvanja ozonskog omotača Generalna skupština UN je na svom 49. plenarnom zasijedanju 1994. godine proglasila 16. septembar Međunarodnim danom zaštite ozonskog omotača.
Na taj dan 1987. godine u Montrealu je usvojen protokol koji je omogućio da Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača, usvojena dvije godine ranije, postane operativna. Bečka konvencija je fokusirana na pitanja naučnog istraživanja ozonskog omotača i međunarodne saradnje u toj oblasti, dok je Montrealski protokol skoncentrisan na pitanja kontrolnih mjera i smanjenje, odnosno isključivanje iz upotrebe supstanci koje oštećuju ozonski omotač.

16.09.2014