Dan zdravih gradova

Projekt Evropskog odjela Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) "Zdravi grad" dugoročni je međunarodni razvojni projekt kojem je cilj postaviti zdravlje pri samom vrhu dnevnog reda političkih faktora u evropskim gradovima i promicati sveobuhvatne lokalne strategije za zdravlje i održivi razvoj zasnovane na principima i dugoročnim ciljevima strategija "Zdravlje za sve za 21. stoljeće" i "Lokalni dnevni red za 21. stoljeće".
Projekt "Zdravi grad" afirmiše holističku prirodu zdravlja, ukazujući na međuzavisnost fizičke, duševne, socijalne i duhovne dimenzije zdravlja. Projekt polazi od pretpostavke da se bolje zdravlje može postići zajedničkim naporima pojedinaca i skupina koje žive u gradovima.
Regionalni ured za Evropu Svjetske zdravstvene organizacije pokrenuo je projekt "Zdravi grad" 1987. godine s ciljem da osnaži interes za pozitivni koncept zdravlja u gradovima diljem Evrope te potakne i omogući direktnu saradnju među njima bez barijera političkih granica. U Evropi danas postoji preko 90 projektnih gradova okupljenih oko provođenja pete faze evropskog projekta "Zdravi grad" Svjetske zdravstvene organizacije tridesetak nacionalnih mreža "Zdravih gradova" (Austrija, Belgija - Flamanska i Valonska, Bosna i Hercegovina, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Izrael, Kazahstan, Latvija, Litva, Mađarska, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Ruska federacija, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Turska, Ukrajina i mreža Velike Britanije) s preko 1500 učlanjenih gradova, a projekt se proširio i na Australiju, SAD, Kanadu, zemlje Bliskog i Dalekog Istoka, tako da je u globalnu mrežu uključeno oko 3000 gradova.
 

20.05.2014