Dan borbe protiv malignih melanoma kože

Učestalost javljanja raka kože, melanoma i ne-melanomskih malignih tumora je u porastu posljednjih 30 godina svuda u svijetu.  Procjena je da od malignog melanoma oboli oko 54 000 ljudi u Evropi i 130 000 u svijetu. Svake godine oko 37 000 ljudi širom planete umre od malignog melanoma. Broj novih slučajeva raste za 3 - 7 % procenata svake godine.
Euromelanom je panevropska, humanitarna, preventivna kampanja protiv raka kože koju organizuju dermatolozi. Ova kampanja daje šansu stanovništvu da jednog dana u godini ima besplatne dermatološke skrining preglede za rak kože.
 

15.05.2014