Međunarodni dan fizičke aktivnosti

Svake godine najmanje 1,9 miliona ljudi širom svijeta umire od posljedica fizičke neaktivnosti.  Najmanje 30 minuta redovne fizičke aktivnosti umjerenog intenziteta, 5 puta sedmično, smanjuje rizik od nekoliko hroničnih nezaraznih bolesti. Veća aktivnost ima i više koristi. 
Fizička neaktivnost je nezavisni faktor rizika za nastanak nezaraznih bolesti na koji može da se utiče.  Širom svijeta, do 2015. godine, predviđa se povećanje smrtnih slučajeva od hroničnih nezaraznih bolesti za 17%, ukoliko se ne preduzmu aktivnosti i ne utiče na uzroke.
Svjetska zdravstvena organizacija je na čelu međunarodnih razvoja u promociji fizičke aktivnosti pružajući podršku zemljama članicama u jačanju politike i omogućavajući dijalog između kreatora politike, zdravstvenih eksperata, privatnog sektora, nevladinih organizacija i medija. U 2004. godini usvojena je Globalna strategija o ishrani, fizičkoj aktivnosti i zdravlju, koja ima za cilj da unaprijedi javno zdravlje putem pravilne ishrane i fizičke aktivnosti.

 

10.05.2014