Svjetski dan Crvenog križa

Crveni križ međunarodna je humanitarna organizacija sa sjedištem u Ženevi. Utemeljio ju je Henri Dunant. Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i Međunarodni komitet Crvenog križa BiH organizatori su akcija u povodu 8. maja, Svjetskog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i Nedelje Crvenog križa (od 8. do 15. maja).
Međunarodni pokret CK/CP čini Međunarodni odbor CK, koji je osnivačko tijelo CK. Međunarodni odbor neutralan je posrednik u oružanim sukobima i nemirima, te pokušava na temelju Ženevskih konvencija pružiti zaštitu i pomoć žrtvama međunarodnih i građanskih ratova i unutrašnjih nemira, a organizuje i bolnice na otvorenom. Djelatnost mu dolazi do izražaja najviše u periodu ratnih dejstava i elementarnih nepogoda.
 

08.05.2014