Svjetski dan astme

U cijelom se svijetu Svjetski dan astme obilježava 4. maja u organizaciji Globalne inicijative za astmu (GINA), s ciljem podizanja svijesti o astmi i poboljšanja zdravstvene zaštite oboljelih od  astme širom svijeta.
Svake godine GINA odabere temu i organizuje pripremu i distribuciju World Asthma Day materijala i resursa. Svjetski dan astme, aktivnosti su koje se organizuju u svakoj zemlji od strane zdravstvenih radnika, nastavnika i pripadnika javnosti koji žele smanjiti teret astme.
Prvi Svjetski dan Astme, 1998., proslavljen je u više od 35 zemalja, a danas je postao jedan od najvažnijih dana  kojim se podiže svijest i obrazovanje o ovoj bolesti.

02.05.2014