Saopštenje za javnost Federalnog ministarstva zdravstva o oboljevanju od nove gripe virusom tipa A (H1N1)

        Od pojave prvog slučaja oboljevanja od nove gripe virusom tipa A (H1N1) 5.jula 2009.godine do danas, u Federaciji Bosne i Hercegovine potvrđeno je devet slučajeva oboljevanja. Sve oboljele osobe su prije pojave simptoma bolesti boravile van Bosne i Hercegovine, te su svi dosadašnji slučajevi importovani. Do sada u Federaciji Bosne i Hercegovine nije registriran interhumani prenos bolesti.

         U svim slučajevima radilo se o lakšim slučajevima oboljevanja, pacijenti su bili medicinski zbrinuti i poslani na kućno liječenje sa preporukom za kućnom izolacijom.

          Stručnjaci predviđaju da će se u narednom periodu nastaviti javljati sporadični slučajevi oboljevanja od nove gripe virusom tipa A (H1N1), te je stoga preporučeno da izvještavanja o oboljenjima ne budu izvještavanja za svaki pojedinačni slučaj, nego u formi zbirnog sedmičnog izvještaja, koji će biti dostupan u Zavodu za javno zdravstvo FBiH krajem svake sedmice.

         Koordinaciono stručno tijelo FBiH koordinira rad kantonalnih stručnih tijela za praćenje pandemije i u stalnom su kontaktu sa svim relevantnim institucijama u BiH, kao i Svjetskom zdravstvenom organizacijom, aktivno prate epidemiološku situaciju te će u skladu sa preporukama SZO poduzimati potrebne mjere. O svemu će javnost blagovremeno biti obavještena.

         Stanovništvu se preporučuje pridržavanje mjera opšte i lične higijene (redovno pranje ruku sapunom i toplom vodom, korištenje maramica kod kašljanja ili kihanja, te odlaganje istih na propisna mjesta, održavanje higijene okoline, odnosno čišćenje i dezinfekcija površina, predmeta, igračaka, provjetravanje prostorija.)

      MINISTAR

Prim dr Safet Omerović

         Prema informaciji JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, od 20.07.2009.godine, na području Kantona Sarajevo nije prijavljen/potvrđen ni jedan novi slučaj gripe virusom tipa A/H1N1.