LJZU "Lupriv ljekarne" Mostar, Ogranak broj 5

Općina: 
Centar
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Admira Boloban
Adresa: 
Vrazova 22
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387 (0) 33 213-579
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: