Ljekarska-liječnička komora Kantona Sarajevo

Vrsta: 
2
Ovlaštena osoba: 
Prof.dr. Ksenija Miladinović
Adresa: 
Sprečanska br.5/III. Lamela C, Malta
Telefon: 
+387(0)33 219 272; +387(0)33 219 493
E-mail: