PA "Lamella"

Općina: 
Centar
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Azra Hadžialjević
Adresa: 
Branilaca Šipa 4

PA "Lamella"

Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 244-344
+387(0)33 244-744
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: