PZU "Pharmamed Vitez ogranak Sarajevo 2"

Općina: 
Stari Grad
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Seada Šačić Sočivica
Adresa: 
Hamdije Kreševljakovića bb

PZU "Pharmamed Vitez ogranak Sarajevo 2"

Ugovorna apoteka: 
Da
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: