Obavijest građanima ispred Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo

Od 21. januara 2009.godine, prema Rješenju Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, slijedeće PJ-Apoteke iz sastava JU Apoteke Sarajevo dužne su da osiguraju neprekidan rad 24h-dežurstvo:

1. Poslovnana jedinica – Apoteka «BAŠČARŠIJA», ul. Obala Kulina Bana broj 40. Sarajevo, Općina Stari Grad;
2. Poslovna jedinica «NOVO SARAJEVO», ul. Zmaja od Bosne broj 51. Sarajevo, Općina Novo Sarajevo
3, Poslovna jedinica- Apoteka «DOBRINJAa», ul. Salke Lagumdžije,broj 15. Sarajevo, Općina Novi Grad;
4. Poslovna jedinica –Apoteka «ILIDŽA», ul. Emira Bogunića-Čarlija, broj 3. Sarajevo, Općina Ilidža.

Pored naprijed navedenih Apoteka, od 15. februara 2009.godine, Rješenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, slijedeće PJ-Apoteke iz sastava JU Apoteke Sarajevo dužne su da osiguraju neprekidan rad 24h-dežurstvo:

1. Poslovna jedinica-Apoteka «Marijin Dvor», ul. Maršala Tita broj 1. Sarajevo, Općina Centar;
2. Poslovna jedinica- Apoteka « Čengić Vila», ul. Bulevar Meše Selimovića broj 21. Sarajevo, Općina Novi Grad;
3. Poslovna jedinica-Apoteka «Vogošća» ul. Igmanska broj 56. Vogošća, Općina Vogošća;
4. Poslovna jedinica-Apoteka «Hadžići» ul. Hadžići broj 84. Hadžići, Općina Hadžići;
5. Poslovna jedinica-Apoteka «Ilijaš» ul. Hašima Spahića broj 23. Ilijaš, Općina Ilijaš.