Osnovni elementi ugovora

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA U, 01/20/2015. GODINU


Ugovor o nabavci robe za Lot 2 – Adaptilna sklopiva invalidska kolica na mehanički pogon sa čvrstim okvirom i preklopivim naslonom (14 kom.)
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
1 33193120 Invalidska kolica otvoreni postupak KS Reha d.o.o. Sarajevo 55995,10 21 dana 20. Januar 2015 24054,10 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci robe za Lot 3 – Elektromotorna invalidska kolica ( 4 kom.)
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
2 33193121 Invalidska kolica na motorni pogon otvoreni postupak OttoBock Adria d.o.o. Sarajevo 37443,12 25 dana 20. Januar 2015 37443,12 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci robe za Lot 4 – Elektromotorna invalidska kolica specijalne namjene (1 kom.)
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
3 33193121 Invalidska kolica na motorni pogon otvoreni postupak KS Reha d.o.o. Sarajevo 9997,65 21 dana 20. Januar 2015 9997,65 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci robe za Lot 1 – Invalidska kolica na mehanički pogon sa X makazama (49 kom.)
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
4 33193120 Invalidska kolica otvoreni postupak KS Reha d.o.o. Sarajevo 195982,85 21 dana 20. Januar 2015 84189,35 Nije bilo izmjena

Izbor izbođača radova preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo za I iII operativnu fazu u 2016. godini
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
5 90923000 Usluge deratizacije otvoreni postupak Sanitacija d.o.o. Sarajevo 99396,77 40 dana 14. Novembar 2016 99396,77 26 dana Nije bilo izmjena

Štampanje publikacije "Pretilost učenika srednjih škola Kantona Sarajevo"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
6 22100000 Štampane knjige, brošure i leci direktni sporazum Štamparija FOJNICA, ID broj: 4236045660000 4972,50 4. Juli 2017 Nije bilo izmjena

JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU ROBA: Insulinske pumpe za djecu insulinoovisnike Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
7 42122410 Pumpe za upotrebu u medicini otvoreni postupak 1332-1-1-13-3-1/18 NovoPharm d.o.o. Sarajevo 297527,70 30 dana 28. Novembar 2018 297527,70 Nije bilo izmjena

Direktni sporazum za angažovanje firme koja će izvršiti izradu polica/ormara koje služe za odlaganje registratora
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
8 direktni sporazum 1332-8-1-5/19 Spržo Company d.o.o. Sarajevo - JIB: 4200010970001 1184,62 10. Juni 2019 1184,62 Nije bilo izmjena