Osnovni elementi ugovora

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA U, 07/04/2017. GODINU


Štampanje publikacije "Pretilost učenika srednjih škola Kantona Sarajevo"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
1 22100000 Štampane knjige, brošure i leci direktni sporazum Štamparija FOJNICA, ID broj: 4236045660000 4972,50 4. Juli 2017 Nije bilo izmjena