Prodavnice medicinskih pomagala

Naziv Adresa Telefon Djelatnost
„BAROŠ“ d.o.o- prodavnica broj 1 Ferhadija broj 39, Sarajevo +387(0)33 061 103 Optičarska djelatnost
„BAROŠ“ d.o.o- prodavnica broj 2 Ferhadija broj 30, Sarajevo +387(0)33 103-130 Optičarska djelatnost
„KOCKA“, d.o.o Sarajevo PJ Optica Salihbegović 2“ Despićeva broj 9, Sarajevo +387(0)33 261-425 Optičarska djelatnost
„TI VENE “ Ferhadija broj 12, Sarajevo +387(0)61 202-006 Optičarska djelatnost
LENS 2 Jošanička 35 +387(0)61 200-070 Optičarska djelatnost