Prodavnice medicinskih pomagala

Naziv Adresa Telefon Djelatnost
S.Z.T.R „FOTO OPTIC MEDA“ Trg ZavnoBiH-a broj 13, Sarajevo +387(0)61 171-545 Optičarska djelatnost
„OPTICOM“ d.o.o Sarajevo - prodavnica broj 1 Kurta Shorka broj 7, Sarajevo +387(0)33 452-993 Optičarska djelatnost
„OPTICOM“ d.o.o Sarajevo-prodavnica broj 2 MERKATOR CENTAR DOBRINJA Mimar Sinana broj 1, Sarajevo +387(0)33 452-993 Optičarska djelatnost
„WIDEX slušni aparati“ Gradačačka broj 29/A, Sarajevo +387(0)33 610-712, +387(0)33 455-425 Slušni aparati
"PLUS" d.o.o. Sarajevo - SIEMENS Slušni centar Azize Šaćirbegović bb +387(0)61 219-938 Slušni aparati
BAUERFIEND d.o.o. Bihać Podružnica Sarajevo Hasana Brkića 4 +387(0)33 701-101 Ortopedska pomagala
BORDO 9 d.o.o Sarajevo Nedima Filipovića 5 Optičarska djelatnost
KS REHA Grbavička 6-a +387(0)33 811-144, +387(0)61 488-866 Ortopedska pomagala
Oculto optika PJ SSC Vrbanja 1 +387(0)33 666 333 Optičarska djelatnost
OPTIKA LOOK Azize Šačirbegović bb, Sarajevo +387(0)33 566-807 Optičarska djelatnost
Optika SMART Zagrebačka bb (Zanatski centar Kovačići) +387(0)33 213 606 Optičarska djelatnost
ORTOSAR Zmaja od Bosne 37 +387(0)33 715-050 Ortopedska pomagala
S.Z.T.R „Optika shop Salihbegović“ Azize Šaćirbegović bb, Sarajevo +387(0)61 803-537 Optičarska djelatnost
“NINO-OPTICA“, d.o.o Azize Šačirbegovića broj 58, Sarajevo +387(0)33 652-746 Optičarska djelatnost
„FOTO OPTIC“, d.d. Sarajevo“- prodavnica Šeher Bulevar Meše Selimovića broj 5, Sarajevo +387(0)61 250-513 Optičarska djelatnost
„LORIS“ Trg djece Sarajeva broj 1, Sarajevo +387(0)33 653-183 Optičarska djelatnost
„Optičar ADO“ Bulevar Meše Selimovića broj 13, Sarajevo +387(0)61 166-186 Optičarska djelatnost
„OPTICOM“ d.o.o Sarajevo-prodavnica broj 3 Ul.Ložionička broj 16, Sarajevo +387(0)33 452-993 Optičarska djelatnost
„OPTIKA LORIS“- FC“Company“, d.o.o Sarajevo Topal Osman Paše broj 32, Sarajevo +387(0)61 159-157 Optičarska djelatnost
"FOTO OPTIC" d.d. Sarajevo, PJ "FOTO KORZO" Sime Milutinovića 12 +387(0)61 250-513 Optičarska djelatnost
"GHETALDUS OPTIKA“, d.o.o Ferhadija broj 8, Sarajevo +387(0)33 487-974 Optičarska djelatnost
DIOPTIK d.o.o. Sarajevo-PJ Optika Sarajevo Ferhadija 9 +387(0)61 778-367 Optičarska djelatnost
Optički studio „Dr SEFIĆ“, d.o.o Ferhadija broj 5, Sarajevo +387(0)33 210-212 Optičarska djelatnost
OPTIKA “FOCUS“ Ferhadija broj 10, Sarajevo +387(0)33 223-655 Optičarska djelatnost
OPTOCENTAR OPTIKA DURAK PJ MMB TRGOVINA BROJ 4 Mula Mustafe Bašeskije 20 +387(0)61 139-648 Optičarska djelatnost
PJ DIOPTA Sime Milutinovića 12 Optičarska djelatnost
SARAFON 1 Ferhadija 19/III +387(0)33 554-880 Slušni aparati
SOTR “NINOOPTIK“ Mula Mustafe Bešeskije broj 21, Sarajevo +387(0)33 239-664 Optičarska djelatnost
SZR“OPTIKA“ Veliki Mudželeti broj 23, Sarajevo +387(0)61 141-565 Optičarska djelatnost
SZR“OPTIKA“ Mula Mustafe Bešeskije broj 47, Sarajevo +387(0)33 447-823 Optičarska djelatnost