Privatne zdravstvene ambulante

Ilidža
Naziv Adresa Djelatnost Registrovana za dopunski rad Telefon Vlasništvo
Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika „New Life“ Lepenička broj 1 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Biohemijski laboratorij, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti prevencija i liječenja neplodnosti, Medicinsko-laboratorijska dijagnostika, Vještačka oplodnja (IVF) koja isključuje heterodonciju, praćenje trudnoće, embriologija, muško reproduktivno zdravlje, endoskopska hirurgija Ne +387(0)33 781-735 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova – Poliklinika za oftalmologiju „SVJETLOST“ dr. Mustafe Pintola 23 Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije, Dnevna bolnica Ne +387(0)33 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova – Poliklinika „JINEMED BiH“ dr. Mustafe Pintola 21 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, specijalističko-konsultativne usluge iz oblasti anestezije i reanimacije, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti perinatologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti prevencija i liječenja neplodnosti, medicinski potpomognuta oplodnja koja isključuje heterolognu oplodnju. Ne +387(0)33 408 800 Privatno
Privatni medicinsko-biohemijski laboratorij „PROLAB“ - Jasmina Husović, dipl. ing. med.-lab. dijagnostike Nikole Kolumbića Šake do broj 22 Biohemijski laboratorij, Medicinsko-laboratorijska dijagnostika Ne +387(0)33 776 280 Privatno
„Ambulanta za dječije bolesti“ - Prim. dr Mersija Dervišević Ibrahima Ljubovića 26 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pedijatrije Ne +387(0)61 194-855 Privatno
Novi Grad
Naziv Adresa Djelatnost Registrovana za dopunski rad Telefon Vlasništvo
Privatna internistička ordinacija sa ultrazvučnom djagnostikom „dr. Mujačić“ Dobinjske bolnice 1A specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)61 817 873 Privatno
Privatna neurološka ordinacija Prof. dr Azra Alajbegović - Kabinet za glavobolju, EEG i epilepsiju Bulevar Meše Selimovića 2B/I specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neurologije Ne +387(0)61 211 821 Privatno
Privatna ortopedska ordinacija „Prof. dr Mirza Bišćević“ - Prof. dr Mirza Bišćević Bulevar Meše Selimovića 2a/I specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akupunkture, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ortopedije, Ultrazvučna dijagnostika, RTG dijagnostika Da +378(0)62 240-340 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - dr Nejra Pašić Antuna Branka Šimića 2A specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije Ne +387(0)33 657-251 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova "E-STYL" Dobojska 16A specijalističko konsultativne usluge iz oblasti medicine rada, Mikrobiološki laboratorij, Parazitološki laboratorij Ne Privatno
Privatna zdravstvena ustanova "PLAVA POLIKLINIKA" Podružnica Sarajevo Trg nezavisnosti 28 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Biohemijski laboratorij, Priručni laboratorij, Hematološki laboratorij Ne +387(0)33 463- 888, +387(0)61 949-666 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "AGRAM" Trg međunarodnog prijateljstva 20 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti citologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Biohemijski laboratorij, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neuropsihijatrije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ortopedije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti urologije, specijalističko konsultativne usluge iz opće medicine, RTG dijagnostika Ne +387(0)33 755-588 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "ATRIJUM" Avaz Bussines Centar, Džemala Bijedića 185 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akupunkture, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Biohemijski laboratorij, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ortopedije, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti medicine rada, Hematološki laboratorij, RTG dijagnostika, porodična medicina Ne +387(0)33 467-444 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "Dr GEŽO" Mustafe Kamerića 10, Dobrinja Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti otorinolaringologije, Operativni zahvati Ne +387(0)33 450-102 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "Dr. ODOBAŠIĆ" Omladinskih radnih brigada 8/I specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Biohemijski laboratorij, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz opće medicine, Priručni laboratorij, Hematološki laboratorij, porodična medicina, usluge endoskopskih dijagnostičkih procedura – kolonoskopija i gastroskopija Ne +387(0)33 766-630 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika dr Gežo - OJ otoka Gradačačka 29 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti otorinolaringologije, Operativni zahvati Ne +387(0)33 526 400 Privatno
Privatni laboratorij za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku "BIOHEM" - Grizić Enisa, dipl. ing. medicinsko-laboratorijske dijagnostike Antuna Branka Šimića 6 Medicinsko-laboratorijska dijagnostika Ne +387(0)33 650-519, +387(0)61 452-405 Privatno
Privatni medicinsko-biohemijski laboratorij „ČAROVAC LAB“ - dr Marklena Čarovac, spec. medicinske biohemije Branislava Nušića 164 Biohemijski laboratorij, Medicinsko-laboratorijska dijagnostika Ne +378(0)62 368-030 Privatno
Privatni medicinsko-biohemijski laboratorij „ČAROVAC LAB“ - dr Marklena Čarovac, spec. medicinske biohemije Branislava Nušića 164 Biohemijski laboratorij, Medicinsko-laboratorijska dijagnostika Ne +378(0)62 368-030 Privatno
PZU Poliklinika dr Nabil Bulevar Meše Selimovića 2B specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti kardiologije, Ultrazvučna dijagnostika, Medicinsko-laboratorijska dijagnostika Ne +387(0)33 777 711 Privatno
„Privatna ordinacija za anesteziju i terapiju bola“ - dr Suad Rožajac, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom Branislava Nušića 166 specijalističko-konsultativne usluge iz oblasti anestezije i reanimacije, interventno liječenje i terapija bola u oblasti hirurgije, stomatologije i drugim dijagnostičko terapijskim procedurama Ne Privatno
Novo Sarajevo
Naziv Adresa Djelatnost Registrovana za dopunski rad Telefon Vlasništvo
Dermatološka ordinacija "Dr. Knor" - dr Tanja Bukvić-Knor Marka Marulića 2A-I-2 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije Da +387(0)61 509-104 Privatno
Dermatovenerološka ordinacija "Dr. Alendar" - dr Faruk Alendar Hamdije Čemerlića 3 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije Da +387(0)61 171-954 Privatno
Ginekološka ordinacija „dr Amira Frljak“ - Prim. dr Amir Frljak, spec. ginekolog-akušer, ultrasoničar Kemala Kapetanović 13 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije Ne +387(0)61 146-242 Privatno
Hirurška ordinacija "Prof. dr Salahudin Dizdarević" - Prof. dr Salahudin Dizdarević Behdžeta Mutevelića 10 Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti Opće hirurgije Ne +387(0)61 486-811 Privatno
Internistička ordinacija "Dr. Jelić"- dr Dijana Jelić Azize Šaćirbegović bb specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine Ne +387(0)33 525-164 Privatno
Pedijatrijska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom „Suncokret“ - dr. Evelina Čehajić Muhameda ef. Pandže 67 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pedijatrije, Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)33 266-266, +387(0)62 274-034 Privatno
Privatna dermatovenerološka ordinacija "Dr. Amra Mutevelić Eminagić"- dr Amra Mutevelić Eminagić Zagrebačka 27 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije Ne +387(0)61 911 713 Privatno
Privatna dermatovenerološka ordinacija "Dr. Drljević" - Mr. sci. dr Irdina Drljević Zagrebačka 79 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije Da +387(0)33 659-929 Privatno
Privatna dermatovenerološka ordinacija „DERMA ZONE“ - Dr Tamara Jovović Sadiković Azize Šaćirbegović bb specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije Ne +387(0)61 228-868 Privatno