Privatne zdravstvene ambulante

Centar
Naziv Adresa Djelatnost Registrovana za dopunski rad Telefon Vlasništvo
Privatna specijalistička ordinacija za dermatovenerologiju „SKIN SOLUTIONS“ - dr Fahrija Ganić Hakije Kulenovića 32 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije Ne +387(0)33 208-598 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija za ultrazvučnu dijagnostiku "Doc. dr Fahrudin Smajlović" - Doc. dr Fahrudin Smajlović Kemal Begova 19 Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)33 222-324 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija za ultrazvučnu dijagnostiku „Dr. sci. med. Amela Mornjaković-Franca" Fra Anđela Zvizdovića 1 – UNITIC Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)61 208-728 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija „Dr Gazić“ - Dr. Nijaz Gazić, spec. opće hirurgije Džemala Bijedića 29 Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti Opće hirurgije, Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)61 162-465 Privatno
Privatna specijalistička ortopedska ordinacija "Prof. dr Ismet Gavrankapetanović" - Prof. dr Ismet Gavrankapetanović Terezije 38 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ortopedije, Ultrazvučna dijagnostika Da +387(0) 33 207-735, +387(0)61 185-181 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Hirurška poliklinika "KARABEG" Himze Polovine 39 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti Opće hirurgije, Hirurški zahvati u općoj anesteziji, Plastično-rekonstruktivna hirurgija Ne +387(0)33 556-556 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "Dr AŠČERIĆ" Tepebašina 1 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti otorinolaringologije, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neurologije Ne +387(0)33 440-825 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "Dr BOROVAC" Tepebašina 4 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine Ne +387(0)33 217-225 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "MEDICUS" Husrefa Redžića 11 i 12 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz opće medicine, Patohistologija Ne +387(0)33 214-848 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "mojaKLINIKA" Tešanjska 24a, Avaz Twist Tower specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Biohemijski laboratorij, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neurologije, Patohistologija Ne +387(0)61 147-357 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika „Šabanović“ Alekse Šantića 6 Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti otorinolaringologije, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti urologije Ne +387(0)61 260-200, +387(0)33 214-526 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova OČNA POLIKLINIKA “DR. SEFIĆ” Ferhadija 5 Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije Ne +387(0)33 210-212 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Eurofarm Centar - Radna jedinica „Unitic“ Fra Anđela Zvizdovića 1 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akupunkture, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti alergologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti fizijatrije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti otorinolaringologije, Ultrazvučna dijagnostika, RTG dijagnostika Ne +387(0)33 573-722 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika „Centar za estetsku hirurgiju – Naša mala klinika“ Adila Grebe bb specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akupunkture, Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti Opće hirurgije, Hirurški zahvati u općoj anesteziji, Plastično-rekonstruktivna hirurgija, Dnevna bolnica Ne +387(0)61 188-728 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova – Poliklinika „Kardiocentar“ Sarajevo S.S. Kranjčevića 12 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Ultrazvučna dijagnostika, Priručni laboratorij Ne +387(0)62 408 444 Privatno
Privatni medicinsko-biohemijski laboratorij „BioMedicaLab“ - Korić Nejra, dipl. ing. med. lab. dijagnostike Mehmeda Spahe 26 Biohemijski laboratorij, Medicinsko-laboratorijska dijagnostika Ne +387(0)33 202-434 Privatno
Privatni medicinsko-biohemijski laboratorij „PROLAB Centar“ - Gušić Dženana, dipl. ing. med. lab. dijagnostike Reisa Džemaludina Čauševića 2 Biohemijski laboratorij, Medicinsko-laboratorijska dijagnostika Ne +387(0)61 502-063 Privatno
Privatni mikrobiološko-parazitološki laboratorij - Mušić Selma, laboratorijski tehničar Branilaca Sarajeva 16 Mikrobiološki laboratorij, Parazitološki laboratorij Ne +387(0)33 208-348, +387(0)33 628-302, +387(0)61 552-701 Privatno
PZU Poliklinika Kozarić Radićeva 15 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akupunkture, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz opće medicine, Priručni laboratorij, porodična medicina Ne Privatno
PZU Zavod za biomedicinsku dijagnostiku i ispitivanje „NALAZ“ - Poslovna jedinica „Koševo“ Čekaluša 69 Biohemijski laboratorij, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti medicine rada, Mikrobiološki laboratorij, Medicinsko-laboratorijska dijagnostika Ne +387(0)33 651-371 Privatno
Specijalistička ordinacija iz dermatovenerologije „DERMA-ESTETIKA“ - dr Zejna Velagić Alekse Šantića 2 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije Ne +387(0)61 337-093 Privatno
Ilidža
Naziv Adresa Djelatnost Registrovana za dopunski rad Telefon Vlasništvo
Ambulanta opšte medicine u Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu - PZU "EUROFARM-CENTAR POLIKLINIKA" Hrasnička cesta 15 specijalističko konsultativne usluge iz opće medicine Ne Privatno
Biohemijski laboratorij "Pro Lab" Nike Kolumbića Šake do broja 22 Biohemijski laboratorij Ne Privatno
Privatna specijalistička hirurška ordinacija "Prim. dr Zlatko Dervišević" - Prim. dr Zlatko Dervišević Ibrahima Ljubovića 26 Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti Opće hirurgije Ne +387(0)61 746-578 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - dr Saed El-Halabi Vinka Šamarlića 7 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije Ne +387(0)33 624-847 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - dr Vojislava Purković Emira Bogunića Čarlija 57 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije Ne +387(0)33 621-893 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika "CHICAGO VEIN INSTITUTE" Džemala Bijedića 185 (AVAZ BUSSINES CENTER) specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, vaskularna hirurgija vena uz isključenje hirurških tretmana vena,, endoskopski tretman vena laserom,, sklerozacija vena i kapilara pod kontrolom ultrazvuka u lokalnoj anesteziji Ne 062 075 211 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova "EUROFARM-CENTAR POLIKLINIKA" Butmirska cesta 10 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti kardiologije, Biohemijski laboratorij, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti Opće hirurgije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pedijatrije, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti urologije, specijalističko konsultativne usluge iz opće medicine, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti medicine rada, Hematološki laboratorij, porodična medicina Ne +387(0)33 773-032, +387(0)33 573-722 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Lječilište "BANJA TERME - ILIDŽA" Hrasnička cesta 10 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, Banjsko lječilište sa termalnom sumpornom vodom Ne +387(0)33 772-000 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "SANASA" – Organizaciona jedinica dr. Mustafe Pintola broj 31 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Biohemijski laboratorij, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pedijatrije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pneumoftiziologije, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti urologije, Hematološki laboratorij, RTG dijagnostika, Polivalentne stomatološke usluge Ne Privatno