Privatne zdravstvene ambulante

Centar
Naziv Adresa Djelatnost Registrovana za dopunski rad Telefon Vlasništvo
Ginekološka ordinacija "Dr. Dedeić" - dr Sabahudin Dedeić Zmaja od Bosne 6 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Ultrazvučna dijagnostika Da Privatno
Poslovna jedinica Atrijum laboratorija Skenderija 5 Biohemijski laboratorij, Mikrobiološki laboratorij Ne Privatno
Privatna ginekološka ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom „MAYA“ - dr Majda Šlaković Maršala Tita br. 2 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Ultrazvučna dijagnostika, Priručni laboratorij Ne +387(0)61 139-077 Privatno
Privatna ginekološka ordinacija „BWN ginekologija“ - mr. sci. med. dr Mersiha Bašić-Muharemović, spec. ginekologije i akušerstva Hakije Kulenovića 3 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)61 730-482 Privatno
Privatna ginekološka ordinacija „CLARUS“ - Prim. dr Amra Hadžismailović Skenderija 24 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)33 222 123 Privatno
Privatna ginekološka ordinacija „Donna“ - Dr Vesna Hadžikadunić-Bralo Obala Kulina bana 5/1 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, Ultrazvučna dijagnostika Da +387(0)61 220-648 Privatno
Privatna internistička ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom „CARDIOTEAM“ - Prof. dr. sci. Mehmed Kulić Bulevar Meše Selimovića br. 81A/9 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)62 101 221 Privatno
Privatna internistička ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom „Dr. Šošević“ - Šošević dr. Anes Alekse Šantića 2 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)61 188-409 Privatno
Privatna internistička ordinacija „Dr. Enisa Hodžić“ - Dr Enisa Hodžić Braće Begić 8 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti kardiologije Da +387(0)61 200-409 Privatno
Privatna internistička ordinacija „Prof. dr. Amra Macić Džanković, specijalista interne medicine i subspecijalista kardiolog“ Čemaluša 6 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)61 177 743 Privatno
Privatna oftalmološka ordinacija „Dr Halimić“ - Dr Jasmina Halimić Augusta Brauna 3 Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije Ne +387(0)61 107-107 Privatno
Privatna ordinacija specijaliste fizijatra „SPORTICUS“ - Dr. Buljugić Alipašina 49 Zdravstvene usluge iz oblasti fizikalne terapije i rehabilitacije Ne +387(0)61 721-144 Privatno
Privatna ordinacija specijaliste ginekologa - Prim. dr Zuhra Dizdarević Husrefa Redžića 22 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije Da +387(0)33 219-847 Privatno
Privatna ordinacija specijaliste infektologa „Prof. dr sci. med. Sajma Krkić-Dautović“ - Prof. dr. sci. med. Sajma Krkić-Dautović Koševo 22 Infektologija Ne +387(0)33 222-383, +387(0)61 836-828 Privatno
Privatna ordinacija specijaliste oftalmologa „Dr. Šehović“ - Prim. dr Ilvana Šehović Hasana Bibera 31 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije Ne +387(61) 218-636, +387(33) 559-300 Privatno
Privatna ordinacija specijaliste ortopedije i traumatologije „Dr. Đozić“ - Prim. dr sci med Šukrija Đozić, spec. ortopedije i traumatologije Koševsko brdo 13 Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ortopedije Da +387(0)33 212-441, +387(0)60 323-4000 Privatno
Privatna ordinacija specijaliste pulmologa i alergologa „Prof. emeritus dr. sci. med. Zehra Dizdarević“ - Prof. emeritus dr. sci. med. Zehra Dizdarević Odobašina 1A specijalističko konsultativne usluge iz oblasti alergologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pneumoftiziologije Ne +387(0)61 158-934 Privatno
Privatna ordinacija za fizijatriju "RAS"- dr Senad Zukanović Kralja Tvrtka 13 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti fizijatrije Ne +387(0)33 444-296 Privatno
Privatna ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju djece i odraslih „Prof. dr Ajša Meholjić“ Romana Petrovića 9 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije Ne +387(0)61 219-298 Privatno
Privatna ordinacija za internu – opštu medicinu „Prof. dr Damir Šečić“ - Prof. dr Damir Šečić specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine Da +387(0)61 911-402 Privatno
Privatna ordinacija za ultazvučnu dijagnostiku „Dr. med. sci. Melika Klančević, spec. radiolog“ - Dr. med. sci. Melika Klančević Derebent 39 Ultrazvučna dijagnostika Da +387(0)61 190-279 Privatno
Privatna ortopedska ordinacija „Dr Muharemović“ - mr. sci. med. dr Tarik Muharemović, spec. ortopedije Hakije Kulenovića 3 Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ortopedije, Ultrazvučna dijagnostika Da +378(0)61 141-580 Privatno
Privatna otorinolaringološka ordinacija "Dr. Sarajlić" - Doc. dr. sci. med. Zehra Sarajlić, spec. ORL i subspec. audilog Adila Grebe 6A specijalističko konsultativne usluge iz oblasti otorinolaringologije Da +387(0)61 208-842, +387(0)62 365-831, +387(0)33 207-807 Privatno
Privatna pedijatrijska ordinacija „NEURO“ - Mr. sci. Smail Zubčević Čemaluša 6 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pedijatrije Da +387(0)61 270-240 Privatno
Privatna psihijatrijska ordinacija „ABM“ - Prof. dr. sci. Alma Bravo-Mehmedbašić Skenderija čikma 1 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti psihijatrije Ne +387(0)61 222-328 Privatno
Privatna psihijatrijska ordinacija „Dr Dobranić“ - Dr Maja Posavec Dobranić Safeta Pašalića 48 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti psihijatrije Ne +387(0)61 555-577 Privatno
Privatna specijalistička ginekološka ordinacija „Femina“ - dr. Anja Čiča-Tomić Pruščakova 2 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije Da +387(0)61 159-931 Privatno
Privatna specijalistička neurološka ordinacija „KANTARDŽIĆ“ - dr Aida Šehić rođ. Kantardžić Mis Irbina 3/2 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neurologije Ne +387(0)60 310-8542 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - doc. dr Saida Fišeković Tešanjska 4 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neuropsihijatrije Da +387(0)61 134-559 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - dr Aida Volić Ćemaluša 6 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti otorinolaringologije Da +387(0)61 149-586 Privatno