Apoteke

Novo Sarajevo
Naziv Adresa Telefon Dežurna Ugovorna
JU Apoteke Sarajevo PJ Kovačići ogranak Zagrebačka 27 +387(0)33 713-550 Ne Da
JU Apoteke Sarajevo PJ Novo Sarajevo Zmaja od Bosne 51 +387(0)33 713-830 , +387(0)33 713-831 Da Da
JU Apoteke Sarajevo PJ Pofalići 2-ogranak Hamdije Ćemerlića 17 +387(0)33 713-155 Ne Da
JU Apoteke Sarajevo PJ Velešići-ogranak Mustafe Behmena 24 a +387(0)33 263-780 , +387(0)33 263-781 Ne Da
LJZU "Lupriv ljekarne" Mostar, Ogranak broj 02 Grbavička 85 +387(0)33 664-795 Ne Da
PA "Dijasan" Envera Šehovića 54 +387(0)33 614-231 Ne Da
PA "Galenpharm" Grbavička 2a Ne Da
PA "Lotus" Džemala Bijedića broj 102 +387(0)33 677-944 Ne Da
PA "Medical-Iz" Zagrebačka 15 +387(0)33 215-777 Ne Da
PA "PharmPlus" Posavska 2 Ne Da
PA "Shoping" Hasana Brkića 14 +387(0)33 656-046 Ne Da
PA "Tara" Azize Šaćirbegović 80a +387 (0) 33 714-715 , +387 (0) 33 714-717 Ne Da
PA"Revita" Azize Šačirbegović 16 +387(0)33 714-085 , +387(0)33 714-086 Ne Da
PZU "Al Hana"- ogranak "Al Hana Vraca" Derviša Numića 75 Ne Da
PZU "Delfin-ogranak Trg heroja" Trg heroja 3 +387(0)33 713-370 , +387(0)33 713-371 Ne Da
PZU "Dina" B. Meše Selimovića bb +387(0)33 716-000 , +387(0)33 716-001 Ne Da
PZU "FAMILY" - Ogranak br. 1. "Family pharm" Kemala Kapetanovića bb Ne Da
PZU "FAMILY" - Ogranak br. 2. "Family plus" Kalesijska 1 Ne Da
PZU "La Vita" Envera Šehovića 8 +387(0)33 664-002 Ne Da
PZU "Oaza zdravlja" - Ogranak "Bihaćka" Bihaćka 1 Ne Da
PZU "Zeni Lijek-ogranak Grbavica" Derviša Numića do br.1 +387(0)33 712-335 , +387(0)33 712-336 Ne Da
PZU - Apoteka "EUROFARM CENTAR" - Internacionalna apoteka Zmaja od Bosne 71 Ne Da
PZU"Apoteka Avicena" Visoko-ogranak-Hrasno Aleja Lipa bb +387(0)33 651-905 Ne Da
PZU"Verdant"-ogranak Verdant 1 Bihačka 1 +387 (33) 713-165 Ne Da
ZU "Eurovita Pharmacia" Mostar - Ogranak - Apoteka "Merkator" Ložionička 16 +387(0)33 716-925 Ne Da
ZU "Eurovita Pharmacia" Mostar - Ogranak - Apoteka "Velešići" Muhameda ef. Pandže bb +387(0)33 814-615 Ne Da
Stari Grad
Naziv Adresa Telefon Dežurna Ugovorna
JU Apoteke Sarajevo PJ Baščaršija Obala Kulina Bana 40 +387(0)33 272-300 Da Da
JU Apoteke Sarajevo PJ Bosna Zelenih beretki 81 +387(0)33 272-771 Ne Da
JU Apoteke Sarajevo PJ Logavina-ogranak Logavina do br.25 +387(0)33 272-240 Ne Da
JU Apoteke Sarajevo PJ Sedrenik-ogranak Sedrenik 69 +387(0)33 272-210 Ne Da