Apoteke

Novi Grad
Naziv Adresa Telefon Dežurna Ugovorna
PA "Otoka A2" Džemala Bijedića 23 Ne Da
PA "Selen" Numan P.Čuprilića 15a Ne Da
PA "Vita" Trg ZAVNOBIH-a 19 +387(0)33 468-801 Ne Da
PA"Zdravlje" Safeta Zajke 7 +387(0)33 235-028 Ne Da
Privatna apoteka "Alda" Džemala Bijedića 129 +387(0)61 275-692 Ne Da
Privatna apoteka "Avena" Džemala Bijedića 129B +387(0)61 269-477 Ne Da
Privatna zdravstvena ustanova - Apoteka "Zambak" Trg ZAVNOBIH-a 21 +387(0)33 464-147 Ne Da
PZU "Al Hana" - Ogranak "Al Hana Bojnik" Butilska cesta broj 2 Ne Da
PZU "Delfin" B. Meše Selimovića 2 +387(0)33 664-316 Ne Da
PZU "Europharm Vitez, ogranak apoteka Pharm" Trg Barcelone 3 +387(0)33 461-125 Ne Da
PZU "GRAL" - Ogranak "Dobrinja I" Hamdije Kapidžića 5-6 Ne Da
PZU "Gral" - Ogranak "Dobrinja V" Sulejmana Filipovića 15 +387(0)33 471-404 Ne Da
PZU "Gral" - Ogranak "Dobrinja" Omladinskih radnih brigada 5 Ne Da
PZU "Gral" - Ogranak "Otoka" Džemala Bijedića br. 123 Ne Da
PZU "Gral-ogranak Dobrinja II" Omladinskih radnih brigada 3 Ne Da
PZU "Ibo&Co" Teheranski trg broj 7 +387(0)33 760-845 , +387(0)33 765-846 Ne Da
PZU "Lužani A" Ramiza Salčina 89 Ne Da
PZU "Oaza Zdravlja" - Ogranak "Alipašin Most" Safeta Zajke do broja 59 +387(0)33 788-605, +387(0)33 788-606 Ne Da
PZU "Oaza Zdravlja" - Ogranak "Dobrinja II" Esada Pašalića 10 Ne Da
PZU "Una Lijek" Safeta Zajke 322 +387(0)33 673-732 Ne Da
PZU "Vitapharm" - Ogranak "Pharmasan" Safeta Hadžića bb +387(0)33 647-021 Ne Da
PZU Apoteka "G pharm" Brezanska 42 Ne Da
PZU"Magistrat-ogranak Farmes" Omladinskih radnih brigada 9 +387(0)33 769-430 Ne Da
ZU "Eurovita Pharmacia" Mostar - Ogranak - Apoteka "Alipašino polje" Trg Solidarnosti 35 +387(0)33 760-190 Ne Da
ZU"Eurovita Pharmacia" Mostar - Ogranak - Apoteka "Nedžarići" Trg međunarodnog prijateljstva 18 +387(0)33 769-625 , +387(0)33 769-626 Ne Da
Novo Sarajevo
Naziv Adresa Telefon Dežurna Ugovorna
JU "Apoteke Sarajevo" ogranak "Importanne" Zmaja od Bosne 7 / 7A Trgovački centar Importanne Ne Da
JU Apoteke Sarajevo PJ Čengić Vila B. Meše Selimovića 21 +387(0)33 721-620 , +387(0)33 721-621 Da Da
JU Apoteke Sarajevo PJ Gornji Pofalići-ogranak Humska 67 +387(0)33 715-350 Ne Da
JU Apoteke Sarajevo PJ Grbavica ogranak Grbavička 14 b +387(0)33 715-390 , +387(0)33 715-391 Ne Da
JU Apoteke Sarajevo PJ Hitna-ogranak Kolodvorska 14 +387(0)33 716-330 , +387(0)33 716-331 Ne Da