Apoteke

Ilidža
Naziv Adresa Telefon Dežurna Ugovorna
PZU "Magistrat-ogranak Butmir" Ilirska 53 +387(0)33 687-244 Ne Da
PZU "Oaza Zdravlja" dr Mustafe Pintola bb Ne Da
PZU "Pharmamed Vitez-ogranak Sarajevo 1" Rustem Pašina 35 +387(0)33 762-610 , +387(0)33 762-611 Ne Da
PZU "Remedia-ogranak Remedia 2" Trg 22. Aprila broj 10 +387(0)33 514-000 Ne Da
PZU "Vitapharm" Barska 40-42 +387(0)33 639-059 Ne Da
PZU Apoteka "Al Hana" Ejuba Sarajkića bb Ne Da
PZU"Verdant" Hifzi Bjelavca 36 +387(0)33 634-604 Ne Da
ZU "Eurovita Pharmacia" Mostar - Ogranak - Apoteka "Hrasnica" Šehitluci broj 2 +387(0) 33 429-366 Ne Da
Ilijaš
Naziv Adresa Telefon Dežurna Ugovorna
JU Apoteke Sarajevo PJ Ilijaš Hašima Spahića 23 +387(0)33 428-810 , +387(0)33 428-811 Da Da
JU Apoteke Sarajevo PJ Srednje-ogranak Srednje bb +387(0)33 489-200 Ne Da
PZU "Duopharm" Bosanski put bb Ne Da
PZU "Oaza zdravlja" Ogranak "Podlugovi" Moševićka 101 Ne Da
PZU "Viva 7" Ivana Frane Jukića 6 Ne Da
PZU "Zeni Lijek ogranak Podlugovi" Moševačka 52 +387(0)33 402-882 Ne Da
Novi Grad
Naziv Adresa Telefon Dežurna Ugovorna
JU Apoteke Sarajevo PJ Aerodromsko naselje Rudolfa Tomića 5 +387(0)33 767-290 Ne Da
JU Apoteke Sarajevo PJ Buća potok-ogranak Adema Buće 70 +387(0)33 715-380, +387(0)33 715-381 Ne Da
JU Apoteke Sarajevo PJ Dobrinja Salke Lagumdžije 15 +387(0)33 766-380 , +387(0)33 766-381 Da Da
JU Apoteke Sarajevo PJ Novi Grad Trg Međunarodnog Prijateljstva 7 +387(0)33 768-230 Ne Da
JU Apoteke Sarajevo PJ Otoka ogranak Gradačačka 14 a +387(0)33 715-360 , +387(0)33 715-361 Ne Da
JU Apoteke Sarajevo PJ Rajlovac-ogranak Rajlovačka cesta 41 Robot Komerc +387(0)33 769-310 Ne Da
JU Apoteke Sarajevo PJ Saraj polje Mojmilska bb +387(0)33 760-490 , +387(0)33 760-491 Ne Da
JU Apoteke Sarajevo PJ Švrakino-ogranak Safeta Hadžića bb +387(0)33 715-370, +387(0)33 715-371 Ne Da
LJZU "Lupriv ljekarne" Mostar, Ogranak broj 4 Džemala Bijedića bb Ne Da
LJZU "Lupriv ljekarne" Mostar, Ogranak broj 8 Milana Preloga 2a +387(0)33 616-980 Ne Da
LJZU "Lupriv ljekarne" Mostar, Ogranak broj 9 Trg nezavisnosti 14 +387(0)33 727-841 , +387(0)33 727-842 Ne Da
PA "Al-Tawil" Hamdije Kapidžića 3-4 Ne Da
PA "Alipašin Most" Safeta Zajke 11 a Ne Da
PA "Anis" Trg solidarnosti 39 +387(0)33 545-182 Ne Da
PA "Čelebić" Adema Buće 54 Ne Da
PA "LOR" Gandijeva 8 +387(0)33 542-702 Ne Ne