KRAK Preuzimanja

Bilteni

Bilten broj 1

Strateški program za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike za područje Kantona Sarajevo za period 2012. - 2016. godina
Izvještaj o potrošnji antibiotika na području Kantona Sarajevo u periodu 2009. - 2011. godina
Simpozij ljekara i farmaceuta "Racionalna terapija antibioticima"

PDF icon Preuzmi

Hafiše

Pravilna upotreba antibiotika - Infekcije PDF icon Preuzmi
Pravilna upotreba lijekova PDF icon Preuzmi
Pravilna upotreba antibiotika - Povišena tjelesna temperatura PDF icon Preuzmi
Pravilno pranje ruku PDF icon Preuzmi
Pravilna upotreba antibiotika i virusne infekcije PDF icon Preuzmi
Pravilna upotreba antibiotika PDF icon Preuzmi