S.Z.T.R „FOTO OPTIC MEDA“

adresa: 
Trg ZavnoBiH-a broj 13, Sarajevo
Općina: 
Novi Grad
ime_prezime: 
Huremović Mediha
Telefon: 
+387(0)61 171-545
Djelatnost: 
Optičarska djelatnost
Lokacija: