Rješenje o imenovanju Koordinacionog odbora za praćenje organizacije i izvođenje deratizacije