Rješenje o imenovanju Komisije za pripremu odluke o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava na području Kantona Sarajevo

Vrsta: 
Rješenja
Pravni izvor: 
Interni dokument