"PLUS" d.o.o. Sarajevo - SIEMENS Slušni centar

adresa: 
Azize Šaćirbegović bb
Općina: 
Novo Sarajevo
ime_prezime: 
Arnautović Nermina
Telefon: 
+387(0)61 219-938
Djelatnost: 
Slušni aparati
Lokacija: