PJ DIOPTA

adresa: 
Sime Milutinovića 12
Općina: 
Stari Grad
ime_prezime: 
Meho Žiga
Djelatnost: 
Optičarska djelatnost
Lokacija: