„OPTIKA LORIS“- FC“Company“, d.o.o Sarajevo

adresa: 
Topal Osman Paše broj 32, Sarajevo
Općina: 
Novo Sarajevo
ime_prezime: 
Kadirić Saima
Telefon: 
+387(0)61 159-157
Djelatnost: 
Optičarska djelatnost
Lokacija: