„OPTICOM“ d.o.o Sarajevo - prodavnica broj 1

adresa: 
Kurta Shorka broj 7, Sarajevo
Općina: 
Novi Grad
ime_prezime: 
Čengić Elvisa
Telefon: 
+387(0)33 452-993
Djelatnost: 
Optičarska djelatnost
Lokacija: