„Optičar ADO“

adresa: 
Bulevar Meše Selimovića broj 13, Sarajevo
Općina: 
Novo Sarajevo
ime_prezime: 
Adnan Aličehić
Telefon: 
+387(0)61 166-186
Djelatnost: 
Optičarska djelatnost
Lokacija: