Okvirni sporazum o pružanju usluga operativne (proljetnje i jesenje) faze obavezene preventivne sistematske deratizaeije na području Kantona Sarajevo za period 2020.-2022. godine