Odluka o isplati naknade na ime troškova za prijevoz na posao i sa posla državnim službenicima i namještenicima Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo koji imaju pravo na istu za mjesec avgust 2019. godine

Prilog: 
Vrsta: 
Odluke
Pravni izvor: 
Interni dokument