“NINO-OPTICA“, d.o.o

adresa: 
Azize Šačirbegovića broj 58, Sarajevo
Općina: 
Novo Sarajevo
ime_prezime: 
Džabija Edi
Telefon: 
+387(0)33 652-746
Djelatnost: 
Optičarska djelatnost
Lokacija: