JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU ROBA: Insulinske pumpe za djecu insulinoovisnike Kantona Sarajevo

Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
3. Septembar 2018
JRN/CPV: 
42122410 Pumpe za upotrebu u medicini
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
256000,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Službeni glasnik BiH
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 

1332-1-1-13-3-1/18

Broj Službenog glasnika BiH gdje je objavljena nabavka: 

65/18

Ugovor potpisan sa: 
NovoPharm d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
28. Novembar 2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
297527,70
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
30
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

1332-1-1-13-3-1/18

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
297527,70
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2018