"GHETALDUS OPTIKA“, d.o.o

adresa: 
Ferhadija broj 8, Sarajevo
Općina: 
Stari Grad
ime_prezime: 
Sanja Dedić
Telefon: 
+387(0)33 487-974
Djelatnost: 
Optičarska djelatnost
Lokacija: