Doktori medicine ovlašteni za pregled, utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih za vrijeme bolničkog liječenja u J.U. Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš", a koji su imenovani od strane direktorice navedene ustanove

Članom 4. Pravilnika o načinu pregleda umrlih, te utvrđivanja vremena i uzroka smrti ("Službene novine Federacije BiH", br. 79/13 i 9/14), propisano je da direktor zdravstvene ustanove imenovuje odgovorajući broj ovlaštenih doktora medicine za pregled, utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih za vrijeme bolničkog liječenja, u skladu sa unutrašnjim aktima ustanove, te o njihovom imenovanju dostavi obavijest kantonalnom ministarstvu zdravstva prema mjestu sjedišta ustanove.

Datum: 
Utorak, 27 Januar, 2015
Prilog: