Doktori medicine ovlašteni za pregled, utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih za vrijeme bolničkog liječenja u J.U. Psihijatrijska bolnici Kantona Sarajevo, a koji su imenovani od strane direktora navedene ustanove

Članom 4. Pravilnika o načinu pregleda umrlih, te utvrđivanja vremena i uzroka smrti ("Službene novine Federacije BiH", br. 79/13 i 9/14), propisano je da direktor zdravstvene ustanove imenovuje odgovorajući broj ovlaštenih doktora medicine za pregled, utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih za vrijeme bolničkog liječenja, u skladu sa unutrašnjim aktima ustanove, te o njihovom imenovanju dostavi obavijest kantonalnom ministarstvu zdravstva prema mjestu sjedišta ustanove.

Datum: 
Ponedeljak, 16 Novembar, 2015
Prilog: