BORDO 9 d.o.o Sarajevo

adresa: 
Nedima Filipovića 5
Općina: 
Novo Sarajevo
ime_prezime: 
Ramiz Fatić
Djelatnost: 
Optičarska djelatnost
Lokacija: