PZU"Zeni Lijek-ogranak Vogošća"

Općina: 
Vogošća
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Melisa Kruho
Adresa: 
Jošanička 14
Ugovorna apoteka: 
Da
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: