PZU "Zeni Lijek-ogranak Grbavica"

Općina: 
Novo Sarajevo
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Mirsada Ahmespahić
Adresa: 
Derviša Numića do br.1
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 712-335
+387(0)33 712-336
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: