PZU "Remedia-ogranak Remedia 2"

Općina: 
Ilidža
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Bičić Mersiha
Adresa: 
Trg 22. Aprila broj 10
PZU "Remedia-ogranak Remedia 2"
 
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 514-000
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: