PZU "Pharmamed Vitez-ogranak Sarajevo 1"

Općina: 
Ilidža
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Alma Adilović
Adresa: 
Rustem Pašina 35
PZU "Pharmamed Vitez-ogranak Sarajevo 1"
 
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 762-610
+387(0)33 762-611
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: