PZU "Oaza Zdravlja" - Ogranak "Vogošća"

Općina: 
Vogošća
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Mirela Sejfić
Adresa: 
Igmanska broj 58
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 425-015
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: