PZU "Oaza zdravlja" - Ogranak "Bihaćka"

Općina: 
Novo Sarajevo
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Arijana Šurković
Adresa: 
Bihaćka 1
 
Ugovorna apoteka: 
Da
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: