PZU "Magistrat-ogranak Butmir"

Općina: 
Ilidža
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Kasapović Refija
Adresa: 
Ilirska 53
PZU "Magistrat-ogranak Butmir"
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 687-244
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: