PZU "Citypharm"

Općina: 
Vogošća
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Tea Dreković
Adresa: 
Donji Hotonj 38
Ugovorna apoteka: 
Da
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: